DUURZAAM

Naast veilig bouwen is duurzaam bouwen voor zowel Dura Vermeer als de gemeente en het waterschap een zeer belangrijk uitgangspunt. Binnen dit project is hier dan ook veel aandacht voor. Zo maken wij gebruik van groene stroom en elektrische machines. Daarnaast maken we bewuste keuzes in het materiaalgebruik en wordt veel van ons materiaal aangevoerd over water. Zo beperken we de uitstoot van co2 en stimuleren we het hergebruik van materialen.

Dashboard

Via onderstaand dashboard maken we inzichtelijk hoe hoog precies de CO2-besparing is binnen het project Trekkersveld Zeewolde ten opzichte van de traditionele manier van werken.